Schooltijden

Maandag8.30 – 12.0013.15 – 15.15
Dinsdag8.30 – 12.0013.15 – 15.15
Woensdag8.30 – 12.30vrij
Donderdag8.30 – 12.0013.15 – 15.15
Vrijdag8.30 – 12.30vrij

Wij verwachten de kinderen tijdig op school. Er geldt in de ochtend een inlooptijd van 8.15 tot 8.30 uur. Vóór die tijd wordt niemand verwacht; dit geldt ook voor de middagpauze.

Ouderraad

De ouderraad van An d’r Put bestaat uit een groep ouders die graag wil helpen om, samen met de leerkrachten, wat extra’s te doen voor uw en onze kinderen. Hierbij staan gezelligheid, actie en doe-dingen voorop!

Zo steekt de ouderraad de handen uit de mouwen voor verschillende schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld:
Het schoolreisje
Het schoolfeest
De viering van Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen
Buitenspeeldag
De kleding van sporttoernooien
Feestelijk stil staan bij het communiefeest en het vormsel

Hoe worden deze activiteiten betaald?
De activiteiten worden niet door de school betaald.
Om al deze en nog vele andere leuke activiteiten te organiseren, is een financiële bijdrage van de ouders nodig. Deze bijdrage wordt aan elke ouder gevraagd in de vorm van de ouderbijdrage. U krijgt jaarlijks het verzoek via Isy om deze te voldoen. U bent als ouder niet verplicht om deze ouderbijdrage te betalen. Maar zonder deze bijdrage kunnen we deze activiteiten niet organiseren. 

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op: 
€29,50 per kind voor de groepen 1 en 2 
€39,50 per kind voor de groepen 3 tot en met 8. 

De ouderraad heeft ook een activiteit waarmee zij samen met ouders geld verdienen voor deze activiteiten. Dit is door het inzamelen van oud papier. Dit is meestal de eerste zaterdag van de maand, van 9.00-14.00. We zoeken altijd ouders die hierbij mee willen helpen, al is het maar een paar keer per jaar! 

Hulp! 
Vindt u het leuk bij deze leuke momenten op de school van u kind te helpen? Dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden als hulpouder. 

Lid worden? 
De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. U bent altijd van harte welkom om nieuwe ideeën aan te dragen of mee te helpen bij activiteiten. Heeft u interesse? Woon dan gerust een van onze vergaderingen bij.  

Wilt u meer informatie, u aanmelden als hulpouder, helpen bij het oud papier of een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met onze voorzitter Desirée Loo (045 531 5814) of mail naar ocanderput@outlook.com

Samenstelling ouderraad

VoorzitterDesirée Loo
SecretarisIlona Kremers
PenningmeesterMaurice Pelzer
LedenNicol Erens
Maud Kengen
Carola Pelzer
Chantal Kuijpers
Sanne Portz
Anke Bloemen
Maud Logister

Aanmeldprocedure

Het kiezen van een basisschool voor uw kind kan een lastige opgave zijn. U zult in ieder geval de nodige informatie willen hebben. Wilt u meer weten over de basisschool An d’r Put? Neem dan contact op met onze directie om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek. U krijgt dan een rondleiding door ons gebouw en heeft de mogelijkheid om vragen te stellen. Uw kind is ook van harte welkom tijdens de rondleiding! Neem voor het plannen van een kennismakingsbezoek contact op via 045-5315814.

Wilt u zich eerst vooraf inlezen? Neem dan een kijkje bij onze pagina ‘documenten’. Hier vindt u onder andere de schoolgids.

Kiest u voor onze school dan vult u samen met de directie het aanmeldformulier in. Het is raadzaam om dit minstens 6 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt te doen. Eén maand, voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, valt er een kaart ter verwelkoming in de bus. Uw kind begint indien er geen bijzondere omstandigheden zijn, twee weken voordat de leeftijd van 4 jaar is bereikt, met halve dagen (de ochtenden). Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt mag hij of zij hele dagen naar school komen.

Medezeggenschapsraad

Voor de leerkracht als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders hebben baat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk om deze belangen tegemoet te komen. Daarom heeft An d’r Put een medezeggenschapsraad die het centrale overleg tussen beide groepen regelt.

De raad bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders. Zo’n 8 keer per jaar komt de raad bij elkaar om te vergaderen over de organisatie en inrichting van de school. Ook heeft de medezeggenschapsraad instemmings- en adviesrecht naar het schoolbestuur over zaken zoals de schoolgids, het jaarplan van de school en de verkeersveiligheid.

Oudergeleding

Joyce SzalataInterim-Voorzitter
Brenda PlantazPenningmeester
Nicole SteinbuschLid
Michael PortzLid

Personeelsgeleding

Bianca JansenSecretaris
Jolanda CnubbenLid
Irma SchwanenLid

Notulen

Na iedere vergadering worden de notulen openbaar gemaakt. Hierin kunt u teruglezen wat er zoal besproken en besloten is tijdens de vergadering. De notulen zijn ook terug te vinden in ouderportaal ISY.

Wilt u meer informatie over de medezeggenschapsraad? Neem dan contact op door te mailen naar info.rkbsanderput@movare.nl.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

MOVARE heeft ook een overkoepelend orgaan dat de medezeggenschap regelt. In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden onderwerpen besproken die voor alle scholen van belang zijn.

Overblijven (tussenschoolse opvang)

Basisschool An d’r Put organiseert zelf het overblijven tijdens de pauze. Hiervoor beschikken we over 7 overblijfmoeders die volgens een vaste rooster werken. Zij zijn aanwezig van 12.00 tot 13.15 uur. Tijdens de pauze en het buitenspelen houden 5 ouders en de hoofd administratie toezicht. Ook zien zij erop toe dat de kinderen hun meegebrachte lunch volledig nuttigen. Na het eten is het tijd voor spel en beweging op de speelplaats. In geval van slecht weer spelen de kinderen binnen.

De kosten voor het overblijven bedraagt €1,15 per keer. U kunt via ISY overblijftegoed kopen.

Ziekmelding en verlof

Is uw kind ziek? Of kan hij of zij om een andere reden niet naar school komen? Laat dit dan vóór schooltijd aan ons weten door uw kind af te melden via ISY of te bellen naar 045-5315814. Ontvangen wij geen afmelding en is uw kind afwezig? Dan nemen wij voor de zekerheid contact met u op om eventuele misverstanden te vermijden.

Om één of meerdere dagen verlof aan te vragen voor uw kind(eren), vragen we u tijdig contact op te nemen met de directie.

Luizenbrigade

De luizenbrigade van basisschool An d’r Put controleert alle leerlingen regelmatig op hoofdluis of verse neten. Wordt er iets geconstateerd bij jouw kind? Dan stellen wij u daarover op te hoogte.

Enkele tips van de luizenbrigade in geval van luizen of verse neten:

  • Behandel het hele gezin met speciale shampoo of lotion. De drogist of apotheker kan u hierover alle informatie verstrekken;
  • Kam het hele gezin dagelijks met een netenkam om oude neten te verwijderen. Dit is het allerbelangrijkste;
  • Ontsmet kleding door ze te wassen op minimaal 60 graden;
  • Verschoon handdoeken, kleding, beddengoed, pyjama en dergelijke dagelijks;
  • Stofzuig het huis elke dag grondig. Denk onder andere aan het bankstel, de slaapkamer en het bed. Vergeet ook de auto niet wanneer uw kind hier regelmatig in zit.
  • Kijk voor meer tips over het bestrijden van hoofdluis op deze site van het RIVM.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de coördinator van de luizenbrigade Desirée Loo.

Gezonde Basisschool van de Toekomst

We groeien door naar een Gezonde Basisschool van de Toekomst. Op onze school drinken we gedurende de dag water. Alle leerlingen krijgen daarvoor een bidon. Als tussendoortje eten we elke dag fruit, dat door school verzorgd wordt. Tijdens de middagpauzes zorgen we dat er een extra aanbod is vol verschillende activiteiten op sportief en cultureel gebied, waaruit kinderen kunnen kiezen. Bij de start van schooljaar 2023-2024 willen we ook een volledige gezonde lunch aanbieden. Meer informatie vindt U via https://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/ 

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details