“Oog voor taal en creativiteit binnen de respectvolle context. Leren en werken met hoofd, hart en handen.”

Missie

‘Het is ons doel om leerlingen breed te ontwikkelen (cognitief, emotioneel, sociaal en creatief), zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Het is onze missie om kinderen op te voeden tot kritische, zelfstandige, onafhankelijke, nieuwsgierige, creatieve en respectvolle burgers van een multiculturele samenleving. We willen een leeromgeving creëren die passend, boeiend en eigentijds is. ​

Onze slogan is: oog voor taal en creativiteit binnen de respectvolle context. Leren en werken met hoofd, hart en handen.

Visie

Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. MOVARE staat voor goed onderwijs aan de leerlingen, voor nu en in de toekomst. Het onderwijs is, net als de maatschappij, continu in beweging. Om goed onderwijs te kunnen realiseren is het zaak mee te bewegen.

MOVARE geeft die beweging nadrukkelijk richting in de vorm van een vooruitstrevende aanpak en werkwijze. MOVARE is zowel letterlijk als figuurlijk continue in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kenmerkend zijn het hoge ambitieniveau, de ondernemingszin en de aandacht voor innovatie. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig vorm en inhoud dat het de kwaliteit van het onderwijs voor al onze leerlingen ten goede komt. Op onze school wordt die MOVARE-visie zichtbaar in de klassen en het werken met elkaar. Wat kun je in onze klassen zien? Wij zijn een basisschool en het is onze taak om een stevige kennisbasis te leggen.

De vakken rekenen, taal en wereldoriëntatie zijn derhalve de hoofdvakken. De meeste leertijd gaat uit naar deze leergebieden. Daarnaast staan de creatieve vakken, levensbeschouwing, sociale- en lichamelijke opvoeding op ons lesrooster. In onze visie op lesgeven wordt beschreven hoe ons handelen er in de praktijk uitziet en waar we de accenten leggen’.

Belangrijke informatie over onze school vindt u in onze schoolgids en andere documentatie.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details