“Oog voor taal en creativiteit binnen de respectvolle context. Leren en werken met hoofd, hart en handen.”

Missie

‘Het is ons doel om leerlingen breed te ontwikkelen (cognitief, emotioneel, sociaal en creatief), zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Het is onze missie om kinderen op te voeden tot kritische, zelfstandige, onafhankelijke, nieuwsgierige, creatieve en respectvolle burgers van een multiculturele samenleving. We willen een leeromgeving creëren die passend, boeiend en eigentijds is. ​

Onze slogan is: oog voor taal en creativiteit binnen de respectvolle context. Leren en werken met hoofd, hart en handen.

Visie

Gezond en gelijk, met jou in de wijk!
De wereld verandert en beweegt voortdurend, onze kinderen maken er op eigen-wijze deel van uit.
Dat vraagt om een breed, passend onderwijsaanbod, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Op onze school vinden we het extra belangrijk dat kinderen hun talenten leren kennen, hun eigen weg ontdekken, zodat ze kunnen worden wie ze willen zijn.
Daarom richten wij ons onderwijsaanbod op:
➔ Kwalificatie: leren van kennis en vaardigheden;
➔ Socialisatie: leren omgaan met jezelf, de ander en je omgeving;
➔ Persoonsvorming: ontwikkeling eigen identiteit, eigenaarschap en talenten.
Je leert in een veilige en uitdagende leeromgeving, waar we jou zien en je mag zijn wie je bent!
We zijn een Gezonde Basisschool en streven ernaar een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken.
Kernwaarden: Samen, Energie, Groei, Wereldwijs

Hoe werkt dat in onze praktijk?
We zien kinderen die met plezier leren in een veilige, gestructureerde omgeving, waarin zij (executieve) vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, zelfstandigheid, creatief denken en zelf keuzes maken. Onze kinderen leren zowel methodisch en thematisch, met verschillende bronnen en materialen. Ze ontdekken én ontwikkelen hun talenten.

Daarvoor hebben zij professionals* nodig die hart hebben voor kinderen en hen vanuit een open en betrokken grondhouding serieus nemen. Onze professionals inspireren om te leren en hebben hoge verwachtingen. Zij zorgen elke dag voor een gestructureerd, doelgericht en betekenisvol aanbod. Zij geven kwalitatief sterke instructies, kennen de leerlijnen en referentieniveaus en bieden zoveel mogelijk onderwijs op maat.
De teamleden op onze school werken samen, leren van en met elkaar en staan ervoor open om zich te blijven ontwikkelen. Zij geven het goede voorbeeld, luisteren naar de ander en communiceren duidelijk.

Dat gebeurt in een rijke, betekenisvolle leeromgeving met vaste groepslokalen, waar zowel sprake is van vaste groepslokalen en ook de gelegenheid is om op andere plekken te leren, bijvoorbeeld in de buitenlucht of in de omgeving rondom de school. Kinderen van verschillende leeftijden werken (samen) op (speel)leerpleinen en praktijklokalen met verschillende soorten werkplekken.

Daarom werken we samen met ouders en kind-partners**, zodat we vanuit een vertrouwensrelatie het kind zo goed mogelijk leren kennen en daardoor kunnen afstemmen op wat het kind nodig heeft.
We streven naar korte lijnen met ouders en partners, zodat we samen de juiste dingen kunnen doen voor de ontwikkeling van het kind. We maken daarnaast volop gebruik van de centrale positie die de school in de wijk inneemt en het rijke verenigingsleven met sportieve en culturele partners die er in de directe omgeving van de school zijn.
*Onder professional verstaan wij de leerkracht, onderwijsassistent/ondersteuner, de interne begeleider, directie en externe ondersteuner(s).
**Onder kind-partners verstaan wij alle betrokken organisaties bij ons onderwijs

De vakken rekenen, taal en wereldoriëntatie zijn derhalve de hoofdvakken. De meeste leertijd gaat uit naar deze leergebieden. Daarnaast staan de creatieve vakken, levensbeschouwing, sociale- en lichamelijke opvoeding op ons lesrooster. In onze visie op lesgeven wordt beschreven hoe ons handelen er in de praktijk uitziet en waar we de accenten leggen’.

Belangrijke informatie over onze school vindt u in onze schoolgids en andere documentatie.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details