Wanneer uw kind op de basisschool komt gaat er heel wat veranderen.
In het begin is het voor kinderen vaak erg wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf.
Ook ouders weten lang niet altijd hoe het er in een kleutergroep aan toegaat.
We willen U daarom met deze info op de hoogte brengen en verschillende zaken uitleggen.

De eerste keer op school
Als uw kind vier jaar wordt, mag het vanaf die dag voor het eerst officieel naar school. Als kennismaking/gewenning hierop mogen uw kinderen, in de periode die daaraan vooraf gaat, gedurende 2 weken voor halve dagen naar school. Hiervoor moet uw kind tenminste 3 jaar en 10 maanden oud zijn. Afspraken over de "gewenningsdagen" kunnen gemaakt worden met de directie en/of de groepsleerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst wordt.
Is de eerste dag aangebroken, dan verwacht de leerkracht uw kind om 08.40 uur met een tasje met wat eten en drinken. De juf zal u vertellen waar jassen en tassen opgehangen kunnen worden.
Vervolgens zal zij u en uw kind even wegwijs maken in de groep. Ons advies is om na de kennismaking met de juf en de groep afscheid te nemen. Hoe vervelend het ook is voor de ouders, dit gaat vaak het best zonder hen.

Onderwijsdoelstelling
Wij willen de kleuter een omgeving bieden waarin hij/zij zich prettig en veilig voelt. We stimuleren de ontwikkeling van de kleuter door middel van het aanbieden van ontwikkelingsmateriaal en een verscheidenheid aan activiteiten.
We hechten grote waarde aan de sociale en emotionele kant van de ontwikkeling.

Schooltijden van de kleuters
De schooltijden zijn van 8.45 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.
Op woensdag van 8.45 tot 12.30 uur. De bel gaat om 8.40 u. en om 13.25 u. i.v.m. de inlooptijden.
Eens in de twee weken zijn de kleuters van de groepen 1/2 op vrijdag vrij.
De kinderen van groep 1 hebben elke vrijdag vrij.
Een overzicht van de vrije dagen vindt u in de schoolkalender en op deze website.
Tevens treft u hier onze schoolgids aan.

Dagindeling

 • Vanaf 8.40 gaat de buitendeur van het lokaal (aan de speelplaatskant) open en mogen de kleuters naar binnen.
 • U kunt afscheid nemen en nog snel iets vragen of mededelen.
 • Jassen en tassen worden aan de kapstok gehangen en de kinderen nemen plaats in de kring.

De dag ziet er als volgt uit:

 • in de kring;
 • speel/werktijd;
 • eten/drinken;
 • buitenspel / bewegingsles;
 • lunchpauze;
 • in de kring;
 • speel/werktijd;
 • buitenspel.

De volgorde in de dagindeling wisselt ook wel eens.

Naar huis gaan
Aan het eind van de morgen en de middag komen de kinderen samen met de leerkracht naar buiten en lopen naar een afgesproken plek op de speelplaats (op de hoek van het gebouw). Hier kunt u uw kind afhalen. Bij de poort vinden wij de situatie te onoverzichtelijk.
Wilt u bij het afhalen de volgende regels in acht nemen:

 • kom niet te vroeg. De kinderen blijven in de klas tot het tijd is;
 • wilt u a.u.b. niet voor het klaslokaal gaan staan, zodat uw kind u niet kan zien (dit voor de rust tijdens de afsluiting van het programma);
 • kinderen wachten bij de leerkracht, wanneer de ouder er nog niet is.

Het contact met de ouders
Intakegesprek
Bij ons op school is het de gewoonte om na een aantal weken een intakegesprek met u te houden. Dit gebeurt n.a.v. een vragenformulier dat u vooraf van ons gekregen heeft. De vragen hebben betrekking op de ontwikkeling van uw kind en de thuissituatie.

Oudergesprekken
Aan het begin van het schooljaar vindt er een startgesprek plaats tussen de leerkracht, ouders en hun kind. Daarin staat de kennismaking centraal en wordt er ook een communicatieplan op maat gemaakt. Uiteraard kunt u, na afspraak, ook tussentijds bij de leerkracht terecht.

Informatie-avond
Aan het begin van ieder schooljaar wordt in elke groep een informatie-avond gehouden waarin we uitleggen en laten zien wat er allemaal in de groepen gebeurt. Uw aanwezigheid wordt daarbij zeer op prijs gesteld.

Nog enkele praktische zaken
Beleid t.a.v. hulpouders
Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij een aantal activiteiten op school. We zijn erg blij met deze ouderhulp! Wanneer u op onze school helpt door een groepje kinderen te begeleiden bij een activiteit, hebben we de afspraak dat ouders niet worden ingedeeld bij een groep waarin hun eigen kind zit. Wij vinden het beter om dit duidelijk van te voren te stellen zodat er geen verkeerde verwachtingen worden gewekt.
Soms vinden kinderen het lastig om de aandacht van hun ouder te delen met meerdere kinderen  waardoor een ouder meer gefixeerd is op zijn/haar eigen kind. Hierdoor krijgt de rest van de groep wellicht onvoldoende aandacht.

Namen noteren
We willen graag dat u zo veel mogelijk de namen zet op de kleding, bakjes, bekers, fruittassen/gymtassen en met name spijkerjassen. Dit voorkomt een hoop zoeken.

Verjaardagen
Verjaardagen zijn voor kleuters erg belangrijk. Hieraan besteden we veel aandacht. De jarige kinderen krijgen een verjaardagskroon en in de loop van de dag worden ze toegezongen en mogen ze uitdelen. We hebben liever niet dat er op snoep wordt getrakteerd. Sommige kinderen volgen om gezondheidsredenen een bepaald dieet. Informeert u hier naar bij de leerkracht van uw kind.

Naar het toilet gaan
In alle kleutergroepen hangen kettingen die gebruikt worden om naar het toilet te gaan. Is er geen ketting, dan moeten de kinderen wachten. Er zijn duidelijke regels afgesproken en na het toiletbezoek moeten de handen gewassen worden. Elke groep heeft zijn eigen toiletten. Verder vinden we dat een kind zich in principe zelf moet kunnen redden op het toilet. We vragen u als ouders dan ook dit goed met ze te oefenen. Als het door omstandigheden nog niet helemaal lukt, zullen we een handje helpen, maar het is niet de bedoeling dat de juf met elk kind naar het toilet gaat. We zullen u er dan ook op aanspreken als het kind niet zindelijk is en dit een probleem voor ons wordt.

Basisschool An d'r Put
Past. Scheepersstraat 9
6374 HR LANDGRAAF

Telefoon: 045 - 531 58 14

E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.