Het prettigst leer en leef je in een omgeving die rust, orde, netheid en regelmaat uitstraalt, maar daarnaast ook een gezellig en open karakter heeft. 
Een vriendelijk woord doet wonderen, maar daar waar nodig zal doortastend en consequent worden opgetreden. In zo'n omgeving voel je je op je gemak en heb je de mogelijkheid je volop te ontplooien. Een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd groeien is daarvoor de belangrijkste basis. Belonen heeft meer effect dan straffen. Een voorspelbaar klimaat waarin de leerling duidelijk weet wat er van hem/haar verwacht wordt is heel erg belangrijk. In de zorg aan onze leerlingen is dit de basis. We noemen dit dan ook onze basiszorg niveau 1.We leggen hiermee de basis voor een goede relatie met de leerling. De leerling zal daardoor ook goed in staat zijn goede relaties aan te gaan.

Vanaf schooljaar 2017 2018 versterken we ons pedagogische klimaat daar te gaan werken met SWPBS: een schoolbrede aanpak van gedrag waarbij kinderen duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt. Verwacht gedrag wordt consequent beloond.

Ten aanzien van het leren hebben we veel aandacht voor de basisvaardigheden als functioneel spelen, lezen, rekenen en taal. Dat gebeurt in zorgniveau 2. We proberen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen en hen instructie te geven op niveau. De verwerking van de opdrachten stemmen we ook af op de mogelijkheden van het kind aan. We geven standaard in 3 niveaus les vanaf groep 3.

Naast het aanleren van de basisvaardigheden is er ook ruimte voor de sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Door de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren, hebben we direct aandacht voor de totale persoonlijkheid. We willen talenten van kinderen ontdekken en hen daarin laten groeien. Deze benaderwijze draagt bij aan een gevoel van competentie en autonomie.

We zijn voortdurend in ontwikkeling om de kwaliteit van ons pedagogisch en didactisch handelen te verbeteren en af te stemmen op de nieuwste (evidence based) ontwikkelingen. Naarmate het pedagogische en didactische handelen van de leraar in niveau 1 en 2 zich  op een hoger niveau ontwikkelt, hoe beter leerlingen zich ontwikkelen.

Ondanks alle goede zorgen is het niet te vermijden dat er kinderen zijn die achterblijven bij hun leeftijdgenootjes of zich op een andere wijze ontwikkelen. Gelukkig staat de leerkracht niet alleen voor de opgave om deze kinderen te helpen. Op onze school zijn we op weg om  een zorgstructuur te ontwikkelen waarbinnen elke leraar zich verantwoordelijk voelt voor alle kinderen. Dat betekent dat de leraar de onderwijsbehoeften van het kind bespreekt met zijn/haar collega’s tijdens de zogenaamde collegiale consultatie. De leraar krijgt dan tips en adviezen. Meestal blijken die voldoende te zijn. Is dat niet het geval, dan zal de leerkracht, samen met de intern begeleider, bekijken welke stappen er nodig zijn om de leerling zo optimaal mogelijk verder te helpen in zijn ontwikkeling. Er wordt, altijd in overleg met de ouders, gezocht naar passende interventies. Dit gebeurt in het zogenaamde zorgniveau 3. Regelmatig wordt de extra zorg kort beschreven in een begeleidingsplan dat door de ouders ondertekend wordt. Evaluatiemomenten worden op voorhand vastgelegd.

Mocht de extra aanpak, niet tot voldoende effect resulteren, nodigen ouders en school een externe deskundige uit om mee te overleggen. Indien daar een andere aanpak uit resulteert, past de school, i.s.m. de ouders het plan aan. Evaluatiemomenten worden op voorhand vastgelegd. Deze zorg voeren we uit in niveau 4.

Als de school niet meer in staat blijkt te zijn om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, wordt er samen met de ouders gekeken naar een school waar dat wel lukt. We stappen dan over naar zorgniveau 5.

Zie verder ons zorgplan dat u ook op deze website terug kunt vinden.

Basisschool An d'r Put
Past. Scheepersstraat 9
6374 HR LANDGRAAF

Telefoon: 045 - 531 58 14

E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.