Wij vinden dat elk kind recht heeft op passend onderwijs. In het beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht  hebben. Onze school richt zich op het geven van de basisondersteuning en waar nodig op het geven van extra  ondersteuning. Hiermee streven we ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen.

 

Omdat we te maken hebben met verschillen, dient het onderwijsproces zo ingericht te worden dat dit ook mogelijk is. Het afstemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de groep en de individuele leerling is onze belangrijkste kerntaak en vraagt om voortdurende aandacht in ons cyclisch proces van kwaliteitszorg. Het is ons  streven om de komende jaren het systeem van kwaliteitszorg te verbeteren.

 

Stellen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften: “Wat heeft deze groep of deze individuele leerling nodig  om een doel te kunnen behalen?” is de basis van de leerlingenzorg. In de eerste plaats betekent dit dat de

leerkrachten hun leerlingen goed kennen. Daarna dienen de leerlingen goed gevolgd te worden: “Hoe verloopt het ontwikkelproces?” Daar waar nodig volgen ondersteuning en begeleiding. De ondersteuning kan gericht zijn op de leerlingen welke niet optimaal kunnen profiteren van het geboden basisaanbod, maar ook op de leerlingen die uitdaging nodig hebben op het basisaanbod. Om het ontwikkelproces te volgen gebruiken we op sociaal emotioneel gebied ZIEN! als volgsysteem. Op didactisch gebied gebruiken we bij de kleuters de Leerlijnen van Parnassys en vanaf groep 3 t/m groep 8 het CITO-LOVS. De centrale figuur bij de ondersteuning is de leraar, de Intern begeleider (IB-er) heeft een coördinerende rol.

 

Vanaf schooljaar 2021-2022 versterken we ons pedagogische klimaat daar te gaan werken met HIRO: een schoolbrede aanpak voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. De methode staat voor: HiRO staat voor: Het vormen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas; De 7 judowaarden vormen de basis; Bewegend- en ervarend leren;

Een digitale lesmethode gecombineerd met fysieke lessen.

Basisschool An d'r Put
Past. Scheepersstraat 9
6374 HR LANDGRAAF

Telefoon: 045 - 531 58 14

E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.