Uitgangspunten
Op de scholen van MOVARE zullen de kinderen de komende jaren steeds meer gebruik gaan maken van moderne communicatiemiddelen zoals internet en e-mail.

Iedere school van de Stichting zal proberen om de leerlingen in een zo veilig mogelijke internet- en e-mail omgeving te laten werken. Zo kan men bijvoorbeeld ervoor kiezen om de leerlingen zo veel mogelijk met gerichte zoekopdrachten te laten werken om zo vrijblijvend surfgedrag te beperken/ te voorkomen en over "chatten"afspreken dat dit alleen mag met toestemming van de leerkracht in het kader van een opdracht of project, bijv. met een andere school.
Belangrijk is echter dat de school ervoor zorg draagt dat leerlingen en (ouders/verzorgers) tekst en uitleg krijgen over het gebruik en misbruik van internet en e-mail.

MOVARE kiest in het algemeen ervoor om niet te gaan werken met filters, ook is de filtering van internet verkeer niet optimaal. MOVARE vindt dat scholen samen met de kinderen manieren kunnen vinden om op een verantwoorde manier te werken met Internet. Het samen in de klas hierover praten, het maken van afspraken en vaststellen van regels, het bijbrengen van een goede attitude en sociale controle spelen hierbij een zeer belangrijke rol. In de klassen, die internet en e-mail gebruiken, stelt de school samen met de kinderen klassenregels op. Daarbij worden de volgende afspraken als leidraad genomen:

 • Ik ben netjes en voorzichtig met de computer. Ik gebruik geen eten of drinken bij de computer. Ik ga niet ruw om met het toetsenbord, koptelefoon, muis en andere apparaten.
 • Ik geef nooit persoonlijke informatie van mezelf of medeleerlingen door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers. Ik vraag altijd toestemming van de leerkracht.
 • Ik vertel mijn leerkracht meteen als ik informatie tegenkom, die ik niet prettig vind en waarvan ik denk dat deze niet bij mijn leeftijd past of niet in orde is. Als ik me hou aan de gemaakte afspraken is het niet mijn schuld dat ik zulke informatie per ongeluk kan tegenkomen.
 • Ik maak nooit afspraken met iemand op internet zonder toestemming van mijn leraar. Ik verstuur bij mijn e-mail berichten nooit foto's van mezelf of van anderen zonder toestemming van mijn leerkracht. Als iemand om een afspraak vraagt, waarschuw ik meteen de leerkracht.
 • Ik beantwoord nooit e-mail die ik niet prettig vind of waar dingen in staan waarvan ik weet dat deze er niet in moeten staan. Het is ook niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg. Ik laat deze ook meteen mijn leerkracht zien.
 • Ik verstuur ook zelf niet dergelijke mail. Ik let op net taalgebruik en bezorg anderen geen overlast met mijn e-mail berichten. Een door mij geschreven E-mail mag steeds door mijn leerkracht gelezen worden.
 • Ik spreek met mijn leerkracht af op welk tijdstip en hoe lang ik op internet mag en van welke programma's ik gebruik mag maken.
 • Chatten gebeurt alleen na toestemming van mijn leerkracht. Funsurfen dwz vrij internetten mag ik alleen na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht.
 • Ik zal geen bestanden of gegevens zonder toestemming van de leerkracht downloaden of installeren. Meegebrachte diskettes zal ik eerst op virussen (laten) scannen. Voordat ik bestanden of informatie verstuur vraag ik eerst toestemming aan de leerkracht.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraken kan mijn leerkracht in overleg met de directie maatregelen nemen. Zo kan ik onder andere voor kortere of langere tijd uitgesloten worden van internet en e-mailgebruik. Ook worden mijn ouders, verzorgers hiervan in kennis gesteld.


E-mail- en Internet-reglement
In principe worden voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 emailadressen aangemaakt. Voordat een e-mailadres in gebruik wordt genomen, wordt de ouders/verzorgers gevraagd om akkoord of niet akkoord te gaan met het in gebruik nemen van een emailbox met bijbehorend e-mailadres. Indien ouders/verzorgers zich akkoord verklaren, onderschrijven zij ook de inhoud van bovenstaand reglement:

Een e-mailadres en/of een gebruiker van Internet wordt (na overeenstemmend overleg met de directie) onmiddellijk uit de bestandenlijst verwijderd of als gebruiker geblokkeerd, wanneer wordt vastgesteld dat er:

 • onwettige activiteiten mee worden gepleegd;
 • informatie wordt gezocht op het gebied van porno, geweld, racisme en discriminatie en deze informatie verspreid en/of doorgegeven wordt
 • gepest wordt

Ouder(s)/voogd/verzorger(s) worden daarvan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven wat de reden van deze berisping/waarschuwing/blokkering is

De gebruiker van een emailadres en/of een internet-account krijgt bij minder ernstig misbruik een waarschuwing. Twee van deze waarschuwingen leveren de volgende sanctie op: de gebruiker wordt voor een door de leerkracht te bepalen tijdspanne geblokkeerd.
Ouders/voogd/verzorgers worden ook hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven wat de reden van deze berisping/waarschuwing/blokkering is.

De systeembeheerder/Kennisnet-emailbeheerder op school draagt er zorg voor dat zodra hij/zij melding krijgt van mogelijk misbruik, dit controleert en vervolgens onverwijld meldt aan de groepsleerkracht indien het een leerling betreft en aan de directie wanneer het een volwassenen betreft.
De systeembeheerder draagt er zorg voor dat wanneer het e-mailadres en/of de internettoegang geblokkeerd moet worden, dit onverwijld gebeurt.

Basisschool An d'r Put
Past. Scheepersstraat 9
6374 HR LANDGRAAF

Telefoon: 045 - 531 58 14

E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.